Nielenže mnohé ženy odpíšu samy seba, keď prejdú menopauzou, ale ro­bí to aj spoločnosť. Spoločnosť charakterizuje staršiu ženu ako frigidnú,čo je celkom nesprávne a veľmi kruté. Až do 60. roku sa sexuálna reakcia že­ny vôbec nemení a aj po tomto veku je každá prebiehajúca zmena veľmi po­malá a postupná. S vekom nastupujú niektoré fyziologické zmeny. Naprí­klad vaginálna lubrikácia, ktorá v mladosti trvá len 15-30 sekúnd, u star­šej ženy sa môže predĺžiť na 2 až 5 minút. Môže nastať slabnutie a strata pružnosti pošvových stien, ako aj skracovanie jej dĺžky a šírky, čo sú však zmeny, ktoré majú len nepatrný účinok na vnem, cítenie a orgazmus. Osemdesiat percent starších žien neudáva nijakú bolesť ani nepríjemné pocity pri pohlavnom styku, hoci je bežne rozšírený nesprávny názor, že pohlavný styk je pre staršiu ženu nepríjemný.

Upokojuje ma zistenie, že väčšina starších ľudí stále nachádza v sexe vzru­šenie a čerpá z neho energiu, pričom sa nestrácajú ani ich túžby a schop­nosti. Sex môže byť menej frekventovaný a vitálny, ale nemenej čarovný a uspokojujúci – rovnako ako vo vzťahoch v mladom veku, keď príťažlivosť a láska rodia sexuálnu túžbu a naplnenie. Základné hodnoty vzťahu s pri­búdajúcim vekom silnejú; neoslabujú sa.

Zdá sa, že sa skutočne vyskytuje skrytá oblasť, aspoň u niektorých mužov a žien, ktorá pri dráždení vyvoláva intenzívne vzrušenie a orgazmus. U žien je známa ako bod G a u mužov bola identifikovaná ako prostata. Z fyziologického hľadiska nemožno u mužov poprieť prítomnosť prostaty ale u žien patalógovia neuspeli, keď pri pitvách hľadali bod G, ktorý sti­muláciou získava podobu malej fazule.
Niektorí odborníci tvrdia, že bod G majú len niektoré ženy, iní tvrdia, že predná stena vagíny je veľmi citlivá a pri dráždení vyvolá u niektorých žien orgazmus. Ďalší odborníci celú myšlienku popierajú ako úplný ne­zmysel a tvrdia, že táto polemika zbytočne vyvoláva u mužov a žien oba­vy z vlastnej nedokonalosti.

Otázka, kto má lepší sex je stará ako ľudstvo samo. Už v gréckej mytológii sa hádal najvyšší boh Zeus so svojou manželkou Herou, ktoré pohlavie nachádza v láske väčšie potešenie. keď sa nedohodli, prizvali si k sebe veštca Teiresia, ktorý pykal za svoj nekalý čin tak, že sedem rokov musel žiť v tele ženy. Múdry veštec, ktorý mal možnosť vyskúšať ši život v podobe oboch pohlaví, svoje poznanie zahrnul takto: ženy si dokážu vychutnať lásku deväťkrát intenzívnejšie než muži. Bola to jasná odpoveď, ale dosť osudová. Hera sa veľmi nazlostila, že Teiresil odhalil tajomstvo žien a nechala múdreho veštca oslepiť.

Nevera je častejšie spájaná s mužským pohlavím. Aj keby to bola pravda, muži sa pri nej správajú ako hlupáci. Ženy sú oveľa rafinovanejšie a lepšie ju skrývajú.

Mužov nachytá ich partnerka pri podvádzaní dvakrát častejšie ako muži svoje partnerky. Ženy sú tiež oveľa zdatnejšie pri utajovaní technologických aspektov svojej nevery, teda pri skrývaní emailov, sms-iek a správ na sociálnych sieťach.

1. Aby ste boli šťastní

Sex je pohyb, pohyb vyplavuje do tela endorfíny, vďaka ktorým sme šťastní a keď sme šťastní, tak je svet hneď krajší. Kto by nechcel mať stále dobrú náladu.

2. Aby sme boli štíhli

Pravidelný pohyb v akomkoľvek množstve pomáha spaľovať tuky a formovať svaly. Sex s milovanou osobou je tou najkrajšou formou, ako dať zákerným kilám zbohom a poistiť si sexi krivky.

3. Pre lepšiu imunitu

Áno je to tak, potvrdili to aj americkí vedci. Dobrý sex zvyšuje imunitu, treba vám viac? Jasný argument: blížiace sa chrípkové obdobie a milión viróz po celý rok.

TOP SPOLOČNÍK PRE DÁMY NA FLIRT/SEX

TOP SPOLOČNÍK PRE DÁMY DO SPOLOČNOSTI