Či už sa vlastný pohlavný styk uskutoční alebo nie, privedú nakoniec boz­ky a maznanie muža k dotykom, hladkaniu a bozkávaniu ženiných prsní­kov, bradaviek a klitorisu, čo ju povzbudí k tomu, aby to isté aplikovala na miešok a penis muža. Maznanie, milostná hra (petting), pri ktorej sa po­užívajú prsty, má väčšiu hodnotu než len vedomie, že maznanie je roman­tické. Maznanie je podstatné pre vzostupnú špirálu sexuálneho vzrušenia nevyhnutného na uspokojivý pohlavný styk.

Sex je pre každého človeka zdrojom veľmi príjemných pocitov.Skúsenosťami, rôznymi zážitkami a fantáziami sa stále obohacuje.

Erotické fantázie majú v sexuálnom živote veľmi dôležité miesto. V sexe, snáď viac než v akejkoľvek inej oblasti, sú predstavivosť a fantázia rovnako dôležité ako skutočnosť, možno ešte dôležitejšie.

Výber partnera je stále silne ovplyvnený evolúciou. Ženy si predovšetkým hľadajú druhov, na ktorých sa môžu spoľahnúť, preto je telesný vzhľad pre že­ny menej dôležitý ako osobné kvality. Ženám sa mužské telo páči pre to, čo reprezentuje – ochranu, silu a pokoj, nie ako sexuálny objekt.

Vek nie je pre ženu pri výbere partnera určujú­cim faktorom. Na rozdiel od mužov, ktorí si zvy­čajne vyhľadávajú mladšie partnerky (podvedome si uvedomujú, že staršia žena už nemusí byť plod­ná), ženy si vyberajú zo všetkých vekových skupín. Mladším ženám sa páčia starší muži, staršie ženy si hľadajú mladších mužov.

Orálny a análny sex sú sexuálne praktiky, ktoré sú ovplyvnené mnohými tabu a predsudkami. Hoci mnoho ľudí sa nad orálnym alebo análnym sexom pohoršuje a nepáči sa im,sú iný ktorým vyhovuje.Môže sa jednať o príjemné spestrenie,aby sa sexuálny život nestal rutinným a nudným, ale vždy závisí na dohode s partnerom.Všetky sexuálne praktiky by mali byť príjemné pre obidvoch.

Veda získala v 19. storočí veľký význam a dala ľuďom nový pohľad na realitu,ktorú skúmala a analyzovala z rôznych uhlov pohľadu.Tak vznikli početné štúdie a diskusie o ľudskej prirodzenosti a o individuálnom a sociálnom správaní človeka. Sexualitu ako základná súčasť  každého jednotlivca tiež neunikla vedeckému skúmaniu. Na jednej strane sú tí, ktorí tvrdia, že ľudské sexuálne správanie je produktom evolúcie a závisí na dedičnosti. Zatiaľ čo na druhej strane sú tí, ktorí veria, že je to výsledok skúseností, vedomostí a učenia a že je vytvorené  sociálnym prostredím, výchovou a vzdelávaním.

Ak nás niekto sexuálne priťahuje alebo vzrušuje, začnú sa do tohto proce­su zapájať všetky naše zmysly, predovšetkým zrak, hmat a sluch. Náš ču­chový zmysel, i keď je dôležitý, má oveľa menší význam ako u iných živo­číšnych druhov. Tradične je to žena, kto priťahuje pozornosť gestikuláciou a oblečením, pričom muž reaguje sexuálnym vzrušením. Postupnou zme­nou ideálu sexuálneho správania však nastáva väčšia vyrovnanosť obid­voch rolí. Dnes napríklad obidve pohlavia nosia odev, ktorého jednoznač­ným cieľom je priťahovať opačné pohlavie – muži nosia nohavice obopí­najúce telo, doplnené o priliehavé horné oblečenie, ženy zas hlboké výstrihy a úzke krátke sukne. Čo sa týka stimulov, ktoré ich vzrušujú, v tom sa že­ny a muži markantne líšia. Mužov všeobecne vzrušuje to, čo vidia. Na roz­diel od nich sú ženy úplne iné; všeobecne na vizuálne stimuly reagujú veľ­mi málo a veľmi pomaly. Ženy sa zaujímajú o mužov viac z hľadiska kon­textu celej ich osobnosti.

TOP SPOLOČNÍK PRE DÁMY NA FLIRT/SEX

TOP SPOLOČNÍK PRE DÁMY DO SPOLOČNOSTI