Nie ste spokojná so svojím sexuálnym životom? Myslíte, že váš sex už dávno nie je to čo bývalo? Pomoc je jednoduchá: Prefarbite sa na blond!Teraz sa asi viaceré z vás zarazili, no táto veta nepochádza z našich štúdií. Istý vedci totiž dokázali, že blondínky majú častejšie sex a väčšiu radosť zo života.

Predtým než upadnete do zúfalstva, prípadne sa rozhodnete utratiť ťažko zarobené peniaze na partnerskej terapii, skúste radšej navštíviť kaderníka. Na základe štúdie Nottingham Trent Univerzity, majú vraj práve blondínky lepší sexuálny život.

V spomínanej štúdii bolo dotazovaných 205 žien vo veku 25 až 66 rokov. Výsledkom bolo, že po zosvetlení vlasov u kaderníka boli dámy viditeľne sebavedomejšie. Vedúci študijného tímu, Dr. Mark Sergent, hovorí: „Prefarbené vlasy môžu pre mnohých pôsobiť umelo, ale je za tým oveľa viac.“

Pri prechádzke ulicou či aj nakupovaní v obchode sa žiadna žena nevyhne pohľadu zvedavých mužských očí. Kam smerujú teda naše pohľady najčastejšie? Podľa odborníčky si vás najskôr zhodnotia ako celok, pričom sa zamerajú hlavne na zadok a boky. Zhodnotia tak ,či ste vhodný objekt na materstvo. To zdedili ešte po jaskynných predkoch.

Nie každej z vás sa páčia pohľady mužov na ulici či kolegov v práci. Nič s tým však nespravíte. Pozreli sme sa na to, čo sa mužom páči na nežnejšom pohlaví. „Muži hľadajú ženy, ktoré sú krásne, mladé a vzbudzujú v nich pocit, že ich budú môcť chrániť,“ povedala psychologička a sexuologička Danica Caisová. Podľa nej muž hodnotí ženu najskôr komplexne a všíma si boky, pás, prsia, ale aj pokožku a celkovú vitalitu. „Zdedili sme to po jaskynných predkoch, muž posudzuje ženu a hodnotí jej vhodnosť na materstvo,“ dodala Caisová. Podľa odborníčky teda muž za pozeranie do výstrihu nemôže, je to proste inštinkt. Oči, vlasy a ďalšie detaily si všíma až po tom, keď ho žena zaujala ako celok.

Ako sa cítite po hádke s partnerom? Isto nie najlepšie, pokiaľ ide o psychickú pohodu, avšak negatívny vplyv sa môže o pár dní prejaviť aj na našom zdravotnom stave, nielen na psychike. Odborníci dokonca tvrdia, že konflikt, ktorý sa odohrá zo dňa na deň, môže mať trvalé dôsledky, ako na psychickú, tak i na fyzickú pohodu partnerov.

Vieme, že po tisíce rokov slúži ako významný prostriedok na zmiernenie únavy a napätia.Keďže sa nám dotyk spája so sexom, vyhýbame sa vzájomných dotykov zo strachu pred nedorozumením. Tento zvyk sa môže preniesť z nás na našich partnerov, takže sa začneme sústreďovať iba na sexuálne vyjadrenie, vyhýbajúc sa akémukoľvek zmyselnému dotyku. Opomínaním masáže sa mnohí milenci oberajú o zdroj veľkého pôžitku a rozkoše, ako aj o možnosť zvýšiť vnímavosť a uvoľnenosť tela pred milovaním.

Ak nás niekto sexuálne priťahuje alebo vzrušuje, začnú sa do tohto proce­su zapájať všetky naše zmysly, predovšetkým zrak, hmat a sluch. Náš ču­chový zmysel, i keď je dôležitý, má oveľa menší význam ako u iných živo­číšnych druhov. Tradične je to žena, kto priťahuje pozornosť gestikuláciou a oblečením, pričom muž reaguje sexuálnym vzrušením. Postupnou zme­nou ideálu sexuálneho správania však nastáva väčšia vyrovnanosť obid­voch rolí. Dnes napríklad obidve pohlavia nosia odev, ktorého jednoznač­ným cieľom je priťahovať opačné pohlavie – muži nosia nohavice obopí­najúce telo, doplnené o priliehavé horné oblečenie, ženy zas hlboké výstrihy a úzke krátke sukne. Čo sa týka stimulov, ktoré ich vzrušujú, v tom sa že­ny a muži markantne líšia. Mužov všeobecne vzrušuje to, čo vidia. Na roz­diel od nich sú ženy úplne iné; všeobecne na vizuálne stimuly reagujú veľ­mi málo a veľmi pomaly. Ženy sa zaujímajú o mužov viac z hľadiska kon­textu celej ich osobnosti.

Veda získala v 19. storočí veľký význam a dala ľuďom nový pohľad na realitu,ktorú skúmala a analyzovala z rôznych uhlov pohľadu.Tak vznikli početné štúdie a diskusie o ľudskej prirodzenosti a o individuálnom a sociálnom správaní človeka. Sexualitu ako základná súčasť  každého jednotlivca tiež neunikla vedeckému skúmaniu. Na jednej strane sú tí, ktorí tvrdia, že ľudské sexuálne správanie je produktom evolúcie a závisí na dedičnosti. Zatiaľ čo na druhej strane sú tí, ktorí veria, že je to výsledok skúseností, vedomostí a učenia a že je vytvorené  sociálnym prostredím, výchovou a vzdelávaním.

TOP SPOLOČNÍK PRE DÁMY NA FLIRT/SEX